Tijdelijke bewoning op basis van de leegstandwet 

Bij deze soort van tijdelijk gebruik is de leegstandperiode vaak wat langer dan op basis van antikraak. Een opdrachtgever weet hierbij vooraf dat de leegstandperiode langer zal duren. Hierdoor zijn betere afspraken te maken over een langere duur van tijdelijke leegstandbewoning. Een opzegtermijn van minimaal 3 maanden wordt doorgaans gehanteerd bij deze vorm van leegstandbewoning. Deze tijdelijke bewoning kan plaatsvinden in elk type object. Doorgaans zijn het tijdelijke leegstaande te koop staande woningen maar vaak ook bedrijfs- en winkelruimte of kantoorgebouwen. De kosten worden meestal mede bepaald aan de hand van het puntensysteem van de huurcommissie en vaak betaal je hierbij ook een component aan voorschot energiekosten zelf. Het Vastgoedgenootschap zal in elk geval altijd zorgen dat de werkelijk te betalen vergoeding maximaal de helft bedraagt van de normale kosten. Voor deze vorm van gebruik is meestal een vergunning van de desbetreffende gemeente vereist

Lees meer>