Historie

Medio 2010 is door de initiatiefnemers Ron van Rijn en Peter Kroonen, onder andere voormalige Rijks- en gemeenteambtenaren de Business Loungeclub 1813 opgericht. Doelstelling was om met ca. 10 zeer gewaardeerde relaties de negatieve tendensen die er in toenemende mate waren binnen de overheid te bespreken en daar kansen uit te halen die konden leiden tot het opstellen van een routekaart naar gemeentelijk vastgoedmanagement. Vervolgens is na vele enerverende discussies, ideeën en presentaties in onze gewaardeerde Lange Voorhout 19 2514 EB ‘s-Gravenhage in 2011 de haalbaarheid getoetst of we samen met een aantal leden een coöperatie konden oprichten om de kansen die er lagen uit te nutten en is een businessplan opgesteld. In de gedetailleerde open vervolgdiscussies en verkenningen die vervolgens zijn gevoerd met partners kwamen we uiteindelijk tot de conclusie dat een coöperatie toch niet haalbaar bleek. In de patstelling die ontstond hebben we alles even laten bezinken en hebben vervolgens in 2012 toch de draad weer opgepakt omdat het nog steeds kriebelde, dit keer nadrukkelijker samen met de heer Barend Zuurmond van de Kunstpassage, die al jaren panden van het Rijk, waaronder de "villa" beheerde of in bruikleen gaf. Door de ervaringen die wij eerder in het werkveld hadden opgedaan met de groeiende gebouwenleegstand, het beheer ervan en onze grote relatiekring ook aan opdrachtgevers, spraken we de intentie af met z'n drieen een BV. op te richten, die primair vanuit de Randstad, landelijk opereert, en ons commercieel te gaan bezig houden met antikraak, leegstandbewoning, leegstandbeheer, herontwikkeling en herbestemming van diverse objecten met een groen hart en op innovatieve wijze. We zijn toen de mogelijkheden verder gaan verkennen, hebben diverse adviseurs en juristen gesproken en begin 2013 aan onze relaties aangekondigd dat we een nieuw bedrijf zouden gaan oprichten met de naam "Vastgoedgenootschap" c.q. VGGS. We hebben daarna enige maanden nodig gehad om zaken af te wikkelen, concept overeenkomsten op te stellen en een bedrijfsvoering met strategie op poten te zetten. In september waren we onderling rond en hebben uiteindelijk deze onderneming in oktober 2013 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. VGGS Groep Holding met werkmaatschappij Het Vastgoedgenootschap was geboren.