AANSPRAKELIJKHEID

Wij besteden veel zorg en aandacht aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze website. Ondanks dat gegeven kan na verloop van tijd informatie zijn veroudert of niet meer juist zijn. Er kunnen derhalve geen rechten worden ontleend aan de weergegeven of in beeld gebrachte informatie en/of uitingen.

Het Vastgoedgenootschap aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijk opgelopen schade ten gevolge van het gebruik van deze site alsmede het gebruik van de informatie die op deze site is weergegeven.

Wij behouden ons het recht voor om de weergegeven of in beeld gebrachte informatie en/of uitingen op de website nu of in de toekomst, zonder voorafgaande kennisgeving, naar ons eigen inzicht te wijzigen of aan te passen.

COPYRIGHT

De intellectuele eigendomsrechten op alle auteur- en merkrechten, logo's en alle merk- en handelsnamen die toebehoren tot Het Vastgoedgenootschap worden beschermd alsmede programmatuur, tekst, beeld en geluid van deze website behoren toe aanHet Vastgoedgenootschap of haar licentiegevers.

Indien gebruikers van de website informatie achterlaten dragen zij met inachtneming van het bepaalde in de Privacyregeling, alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan Het Vastgoedgenootschap en vrijwaren hen van aanspraken van derden. U gaat er dan mee akkoord dat Het Vastgoedgenootschap uw gegevens overeenkomstig beheert of gebruikt. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt in het kader van informatieverstrekking of om u aan te melden voor tijdelijke werk- of woonruimte.

Niets van deze site mag zonder schriftelijke toestemming van Het Vastgoedgenootschap worden verveelvoudigd en/of gekopieerd anders dan voor eigen privégebruik. Geen enkele reproductie mag worden gebruikt, verkocht of verspreid voor commerciële doeleinden of worden opgenomen in een publicatie, tenzij Het Vastgoedgenootschap hiervoor vooraf schriftelijke toestemming heeft verleend en op voorwaarde dat de copyrightvermelding op deze reproducties voorkomt.

Als mocht blijken dat inbreukmakend materiaal of links op de website verschijnen dan heeft Het Vastgoedgenootschap het recht deze content te verwijderen.