Objecten in beheer geven

Het Vastgoedgenootschap put uit een groot netwerk en marktpartijen die tijdelijk ruimte zoeken melden zich bij ons. Dit zijn vaak partijen die geen marktconforme huur kunnen of willen betalen, geen grote investeringen willen doen omdat ze groeien of naar een andere stad willen. Ook zijn het vaak kleine bedrijfjes of maatschappelijke partijen die tijdelijk ergens gehuisvest willen zijn voor een bepaald doel of doelgroep en niet vast willen zitten aan een langlopend huurcontract. Wij willen wel graag weten wat zij van plan zijn en eventueel willen betalen. Een vergoeding van minder dan de helft van de markthuur is doorgaans de stelregel. Elk aannemelijk voorstel van de potentiele gebruiker zal serieus worden bekeken. Bij deze vorm van tijdelijk gebruik is er geen dwingend recht en is doorgaans een opzegtermijn van drie maanden van toepassing. Dit geeft partijen dus de benodigde flexibiliteit en/of zekerheid. Een verleende omgevingsvergunning van de desbetreffende gemeente is in de meeste gevallen vereist

Het Vastgoedgenootschap zal in de beheersituatie op regelmatige basis controle uitvoeren en daar waar mogelijk exploitatiekosten verlagen door bv. vigerende onderhoudscontracten over te nemen, gebruikers strategisch te plaatsen en/of slim verwarmings- en elektragroepen uit te schakelen. Daarnaast zal het Vastgoedgenootschap max. 10% van de vergoeding inzetten voor cosmetisch onderhoud aan en om het object zoals glasbewassing en tuinonderhoud.

Voorwaarden voor intake objecten zijn:

 • Je dient in het bezit te zijn van een geldige legitimatie;
 • Je moet minimaal 18 jaar oud zijn;
 • Je dient een inschrijving in het GBA te overleggen (in het geval van een eigenaar van een woning bij tijdelijke verhuur obv. de leegstandwet.
 • Je dient (waar nodig) een recent exemplaar van jouw inschrijving in het handelsregister (niet ouder dan een maand) te overleggen;
 • Een beknopt businessplan/strategie ingebruikname;
 • Bijkomend verwachten wij een goede (email/tel.) bereikbaarheid;

Ons 10 stappenplan:

 1. Je meldt je object(en) aan via de website;
 2. Wij versturen een aanmeldformulier en privacyregeling en/of nemen contact met je op;
 3. Verdere kennismaking en informatie uitwisseling vindt dan plaats;
 4. We ondertekenen gezamenlijk een raamovereenkomst met bijbehorende bescheiden;
 5. Wij gaan ter plaatse voor een schouw, wisselen objectinformatie uit, beheren de sleutels en leggen een dossier aan;
 6. Wij gaan actief voor je op zoek naar een plaatsingsmogelijkheden en houden je hiervan op de hoogte;
 7. Indien er een match is nemen we contact met je op, wisselen we de benodigde bijbehorende informatie uit en bespreken of een plaatsing mogelijk is;
 8. Het Vastgoedgenootschap gaat een overeenkomst aan met gebruiker. Een mutatieformulier wordt ingevuld waarbij afspraken worden vastgelegd, meterstanden worden ingevuld en na betaling van de borgen de sleuteloverdracht plaatsvindt van de desbetreffende ruimte;
 9. Vanaf dat moment gaat het gebruik in en zullen wij controle uitvoeren volgens de gehanteerde protocollen volgens ons keurmerk leegstandbeheer KLB. Hierbij is ook de klachtenprocedure van toepassing;
 10. Indien het gebruik eindigt zullen wij minimaal twee weken van tevoren de gebruiker informeren voordat de locatie op enig moment dient te worden ontruimd en verlaten. We leveren dan, zoals bij ingebruikname, ook gezamenlijk op waarbij de formele beeindiging van de (deel)overeenkomst(en) plaatsvindt;