Zo werkt het:

Na ontvangst van je eerste aanmelding zullen wij je een uitgebreider formulier en onze privacyregeling toezenden. Heb je geen email maar wel telefoon dan zullen wij je terugbellen waarbij nadere informatie wordt gevraagd en dan kan je zelf ook vragen stellen. Het invullen van dit vrijblijvende aanmeldformulier helpt ons en de vragen dienen als informatie om een eventuele match te kunnen maken. Met alle informatie die je aan ons verstrekt zal vertrouwelijk worden omgegaan en niet worden doorgegeven aan derden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming (zie hiervoor onze privacyregeling).

Een aanmelding is nog geen garantie voor plaatsing, wel zal het Vastgoedgenootschap als je aan alle voorwaarden voldoet actief voor je op zoek gaan. We houden je actief op de hoogte van de ontwikkelingen. Wanneer er sprake is van een match zullen wij je dat melden en kan je worden ingeschreven. Ook ben je dan dicht bij een plaatsing. De mogelijk geschikte locatie zal je worden aangeboden en/of eventueel een alternatief. Ook kan er dan worden bezichtigd. Het staat je uiteraard vrij locaties af te wijzen.

Tijdens de bezichtiging krijg je alle benodigde nadere informatie en kun je vragen stellen. Ook is er in overleg bedenktijd mogelijk. Ben je enthousiast dan kunnen we je inschrijven en krijg je alle benodigde bescheiden in concept zoals een bruikleenovereenkomst, een toetredingsprotocol, een handreiking voor gebruik van leegstaande gebouwen (van alle tijdelijke bewoners vinden wij het belangrijk dat zij verantwoord omgaan met het tijdelijke in gebruik gegeven gebouw en de daarbij behorende binnen- en buitenruimte) en een kostenspecificatie. Ook kunnen we je indien beschikbaar foto's en een tekening van het pand overhandigen en zullen we je melden dat een klachtenregeling van toepassing is. Deze bescheiden maken allen deel uit van de overeenkomst die met je wordt gesloten.

Als je akkoord bent met de inhoud van de stukken kan tot daadwerkelijk tekenen van de overeenkomst en sleuteloverdracht worden overgegaan. Hiervoor dient dan wel eerst het inschrijfgeld, 1 maand borg en het verplicht af te nemen brandpakket (geldt niet bij tijdelijke verhuur) te worden voldaan.

De sleuteloverdracht geschiedt door invulling van een mutatieformulier waarop wordt aangegeven wat mogelijk nog dient te worden gerepareerd, voor rekening komt van de gebruiker of eigenaar, de meterstanden en welke sleutels worden overhandigd. Ook zullen we je indien van toepassing de situatie met betrekking tot de aanwezigheid van asbest en/of legionella melden. Van alle bescheiden zullen twee exemplaren worden gemaakt en waar nodig ondertekend door beide partijen. Vanaf dat moment ben je officieel gebruiker van het pand en zullen wij je privacy respecteren (zie hiervoor ons toetredingsprotocol).

Klachten kunnen normaliter worden gemeld via de site, per mail of telefoon. Er geldt ook een klachtenregeling volgens het (zie hiervoor de site's ) KLB (keurmerk leegstand beheer). Wij zullen trachten in redelijkheid alle klachten zo adequaat mogelijk op te lossen. Maandelijks maakt onze opzichter een rondje langs de velden waarbij het gebruik aan de orde komt, hiervan zal een logboek met acties worden bijgehouden. Let wel, vanwege de tijdelijkheid en de lage vergoeding die voor het gebruik wordt gevraagd zal de opdrachtgever alleen het hoogst noodzakelijk instandhoudingonderhoud uitvoeren maar is hij verantwoordelijk voor een veilig en gezond gebouw. Dus "what you see is what you get" echter dienen wij wel volgens het KLB mede zorg te dragen voor voldoende basisinstallatie zoals water, sanitair en verwarming en zullen als er gasverbrandingstoestellen aanwezig zijn altijd een Co melder monteren.

Door de tijdelijkheid van het gebruik is het altijd onzeker hoe lang je ergens kunt blijven. Hoewel het geen garantie is zullen wij doorgaans alleen objecten in gebruik geven die een scope hebben langer dan 4 maanden en zullen je in elk geval minimaal twee weken van te voren melden indien je een locatie op enig moment dient te ontruimen en verlaten. Wij hanteren voor antikraak een opzegtermijn van 28 dagen en voor tijdelijke (ver)huur 3 maanden. We kunnen je hierbij niet garanderen dat we dan meteen een alternatieve locatie voor je beschikbaar hebben. Voor tijdelijke bewoners die zich verantwoord en netjes hebben opgesteld zullen wij extra ons best doen om een passende andere locatie te vinden.

Tenslotte: iedereen mag zich vrijblijvend aanmelden bij het Vastgoedgenootschap. Wij hanteren echter wel voorwaarden om in aanmerking te komen voor plaatsing.